Kaspersky głównym graczem w zakresie nowoczesnych rozwiązań bezpieczeństwa dla małych, średnich i dużych firm wg IDC MarketScape

Firma Kaspersky uzyskała miano głównego gracza w raportach IDC MarketScape Worldwide Modern Endpoint Security for Small and Midsize Businesses 2021 Vendor Assessment (dokument #US48304721, listopad 2021 r.) oraz Worldwide Modern Endpoint Security for Enterprises 2021 Vendor Assessment (dokument #US48306021, listopad 2021 r.). Wyróżnienie to jest świadectwem wszechstronności i jakości produktów, usług oraz rozwiązań szkoleniowych oferowanych przez firmę Kaspersky klientom biznesowym.


Współczesne produkty bezpieczeństwa dla punktów końcowych składają się z dwóch mechanizmów wykrywania i reagowania, zróżnicowanych pod względem czasu reakcji oraz udziału człowieka. Aby pomóc organizacjom wybrać najlepsze dla ich potrzeb platformy ochrony punktów końcowych (EPP) oraz rozwiązania służące do wykrywania i reagowania na punktach końcowych (EDR), organizacja IDC przeanalizowała ofertę dostawców z całego świata w okresie od kwietnia do września 2021 r. w celu określenia potencjału firm.

Według IDC MarketScape możliwości współczesnego produktu bezpieczeństwa punktów końcowych firmy Kaspersky są bardzo konkurencyjne i nie zawierają istotnych niedociągnięć. W raporcie stwierdzono również, że firma Kaspersky wykorzystuje swoje dochodowe operacje, by napędzać rozszerzanie zakresu produktów oraz ich udoskonalanie.

Naszą misją zawsze było pomaganie klientom w zabezpieczaniu się przed ewoluującymi cyberzagrożeniami. Wyróżnienie przyznane przez IDC MarketScape jest dowodem uznania dla naszej pracy oraz ciągłych inwestycji w rozwiązania, które wspomagają firmy niezależnie od ich rozmiaru. Każda organizacja posiada różne potrzeby związane z bezpieczeństwem, a raporty oceny dostawców przygotowane przez IDC MarketScape oferują niezależne spojrzenie na dostępne rozwiązania - powiedziała Jewgienija Naumowa, szefowa działu ds. biznesu korporacyjnego w firmie Kaspersky. Dzięki temu firma Kaspersky może oferować zarówno małym i średnim, jak i dużym przedsiębiorstwom zintegrowane rozwiązanie obejmujące różne linie produktów w ramach rozbudowywanej i tworzonej wewnętrznie oferty.

Pełne raporty IDC MarketScape są dostępne na stronach: https://r.kaspersky.pl/KSKN6 oraz https://r.kaspersky.pl/1gW9K.

Więcej informacji na temat produktów firmy Kaspersky ocenionych w raportach znajduje się na stronach: https://www.kaspersky.pl/ochrona-dla-sredniego-biznesu oraz https://www.kaspersky.pl/ochrona-dla-korporacji.

Informacje o IDC MarketScape

Celem modelu oceny dostawców IDC MarketScape jest przegląd sprawności konkurencyjnej dostawców ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) na danym rynku. Metodologia badawcza wykorzystuje rygorystyczne mechanizmy obliczania wyników punktowych w oparciu o kryteria zarówno jakościowe, jak i ilościowe, a jej wynikiem jest jedna ilustracja graficzna pozycji na rynku każdego dostawcy. IDC MarketScape oferuje przejrzysty model, w ramach którego możliwe jest porównanie ofert produktowych i usługowych, możliwości i strategii, jak również obecnych i przyszłych czynników sukcesu dostawców z branży IT oraz telekomunikacji. Model zapewnia również ocenę mocnych i słabych punktów obecnych oraz potencjalnych dostawców.

Informację można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky jako źródła.

Wszystkie informacje prasowe są dostępne na stronie https://www.kaspersky.pl/nowosci.