Kaspersky Password Manager

Kaspersky®
Password Manager

Umożliwia łatwy dostęp do kont, a także bezpieczne przechowywanie danych związanych z paszportem, prawem jazdy, kartami płatniczymi i innymi informacjami osobistymi.

Zrzuty ekranu

Wymagania systemowe

 

Często zadawane pytania

 • W jaki sposób firma Kaspersky zabezpiecza moje hasła i dane osobowe?

  Rozwiązanie Kaspersky Password Manager szyfruje dane przy pomocy algorytmu symetrycznego Advanced Encryption Standard (AES), który jest używany na całym świecie do ochrony ściśle tajnych danych. Użytkownik otrzymuje klucz umożliwiający uzyskiwanie dostępu do sejfu danych, który jest tworzony na podstawie hasła głównego przy użyciu algorytmu Password-Based Key Derivation Function 2 (PBKDF2).

 • Czy moje dane są udostępniane firmie Kaspersky?

  Nie. Ani firma Kaspersky — jako producent aplikacji — ani nikt inny nie ma dostępu do Twoich danych. To Twoja własność i tylko Ty możesz uzyskiwać do nich dostęp. To nigdy się nie zmieni. W pełni szanujemy prywatność użytkowników naszych produktów.

 • Jak zsynchronizować moje urządzenia przy użyciu Kaspersky Password Manager?

  Gdy wprowadzisz dane w sejfie haseł na jednym urządzeniu, aplikacja automatycznie wyśle te dane w postaci zaszyfrowanej do chmury, a stamtąd trafią one do pozostałych urządzeń, na których zainstalowany jest Kaspersky Password Manager i które są połączone z kontem My Kaspersky. Ponadto w naszym rozwiązaniu domyślnie ustawiona jest automatyczna synchronizacja, dzięki czemu działa ono niezauważalnie.

 • Co się stanie, gdy zapomnę hasło główne?

  Dla Twojego bezpieczeństwa Kaspersky nie przechowuje hasła głównego na żadnym urządzeniu ani w chmurze. Dlatego użytkownikom zalecamy, aby starali się je zapamiętać, ewentualnie zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ nie można go przywrócić. Jeśli nie dysponujesz hasłem głównym, skorzystanie z narzędzia przechowywania haseł — czyli uzyskanie dostępu do danych — nie jest możliwe.

 • Co robi funkcja „Szukaj automatycznie” w obrazach? Czy Kaspersky przeszukuje urządzenia użytkowników pod kątem obecności dokumentów niejawnych?

  Najnowsza wersja Kaspersky Password Manager to nie tylko ochrona haseł. Nasza technologia może również skanować urządzenia pod katem zapisanych obrazów dokumentów. Wykorzystując uczenie maszynowe i zaawansowane algorytmy, wykrywamy tekst w obrazach poprzez analizę określonych wzorców linii. Technologia ta działa lokalnie na urządzeniach i nie potrafi odczytywać dokumentów. Jeśli podczas wyszukiwania nasza technologia wykryje obraz, który będzie wyglądał jak zdjęcie lub skan dokumentu, zapyta, czy umieścić ten element w zaszyfrowanym sejfie, a następnie usunąć kopię niezaszyfrowaną.

  Obrazy dokumentów przechowywane w rozwiązaniu Kaspersky Password Manager nie są przesyłane do Kaspersky Security Network i są dostępne wyłącznie lokalnie, czyli na urządzeniach, lub poprzez konto w portalu My Kaspersky.

 • Rozwiązania typu menedżer haseł chcą przechowywać moje dane w jednym miejscu. Czy stwarza to jakieś zagrożenie?

  Kaspersky Password Manager to produkt przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i ochrony haseł, który umożliwia tworzenie silnych, unikatowych haseł do wszystkich kont internetowych Aby uzyskać do nich dostęp, należy zapamiętać tylko jedno hasło główne. Największe bezpieczeństwo zapewniają menedżery haseł, które wykorzystują silne szyfrowanie, dzięki czemu zmniejszają ryzyko uzyskania dostępu do Twoich danych przez osoby obce. Przykładem takiego rozwiązania jest nasz Kaspersky Password Manager.

 • Jaka jest różnica między wersją płatną a darmową rozwiązania Kaspersky Password Manager?

  Darmowa wersja Kaspersky Password Manager działa tak samo jak wersja płatna, jednak umożliwia przechowywanie maksymalnie 5 elementów: 5 haseł i poufnych dokumentów (paszport, prawo jazdy i karty bankowe) łącznie. A zatem rozwiązanie to oferuje ograniczoną przestrzeń do przechowywania haseł i danych osobistych. Aby korzystać z rozwiązania bez ograniczeń, należy zakupić wersję premium.

 • icon-user

  400 milionówużytkowników chronionych

  przez technologie
  Kaspersky

 • 360K

  nowych szkodliwych plików Kaspersky wykrywa codziennie

 • 270K

  firm korzysta z produktów Kaspersky

 • 200

  krajów i terytoriów korzysta z naszych technologii

 • ~120

  globalnych partnerstw technologicznych