O produkcie

Większość zespołów ds. bezpieczeństwa reaguje na incydenty cyberbezpieczeństwa, gdy szkodliwe działania zostały już wykonane. Przy takim podejściu nowoczesne, wyrafinowane zagrożenia mogą przedostać się do sieci firmowej niewykryte. Z tego powodu firmy coraz częściej zauważają potrzebę proaktywnego polowania na zagrożenia.


 • Kaspersky Managed Protection

  Monitorowanie w trybie 24/7 i ciągła analiza danych dot. cyberzagrożeń przez ekspertów z Kaspersky.

 • Targeted Attack Discovery

  Usługa analityczna, której celem jest wykrywanie śladów ataków ukierunkowanych w infrastrukturze klienta w czasie rzeczywistym lub po ataku.

Branże

Rozwiązanie spełnia wymagania w zakresie ochrony bez względu na ograniczenia firm.

Studia przypadków

Wykorzystywane technologie

 • Zmaksymalizuj wartość rozwiązań Kaspersky działających w Twojej sieci

  Usługa Kaspersky Managed Protection umożliwia proaktywne wykrywanie złożonych zagrożeń w infrastrukturze firmy. Eksperci z Kaspersky na bieżąco monitorują działanie rozwiązań Kaspersky Endpoint Security for Business i/lub Kaspersky Anti Targeted Attack w chronionej sieci, co pozwala na gromadzenie i analizowanie metadanych dotyczących aktywności sieci i systemów w poszukiwaniu jakichkolwiek anomalii, które mogłyby wskazywać na trwający lub zakończony atak.

 • Identyfikuj bieżą aktywność cyberszpiegowską w Twojej sieci

  Usługa Targeted Attack Discovery pozwala identyfikować trwającą aktywność cyberprzestępczą i cyberszpiegowską w Twojej sieci. Dzięki tej wiedzy możliwe jest poznanie i zrozumienie źródeł infekcji, a także zaplanowanie działań pozwalających unikać podobnych incydentów w przyszłości. Wynikiem działania usługi są następujące informacje:

  ● czy firma jest obecnie atakowana, a jeżeli tak, to w jaki sposób i przez kogo,
  ● w jaki sposób atak wpływa na systemy firmy i co można z tym zrobić,
  ● jak najskuteczniej unikać dalszych ataków.

 • Ciesz się nowym poziomem cyberodporności dzięki naszej unikatowej wiedzy eksperckiej, łącznie z:

  ● niezrównanym doświadczeniem Kaspersky w identyfikowaniu nowych zagrożeń,
  ● chmurową bazą danych o reputacji obiektów zasilaną informacjami ze 100 milionów węzłów na całym świecie,
  ● pracą światowej klasy ekspertów z Globalnego Zespołu ds. Badań i Analiz (GReAT) działającego w ramach Kaspersky.

  Ten unikatowy pakiet informacji o zagrożeniach oraz eksperckiej wiedzy pozwala nam na wykrywanie i badanie coraz bardziej złożonych i zaawansowanych technicznie ataków.

Ryzyko

Wg najnowszych badań, duża część incydentów cyberbezpieczeństwa ciągle nie jest wykrywana. Opierając się wyłącznie na zautomatyzowanych regułach lub mechanizmach wykrywania na podstawie sygnatur, narażasz się na brak możliwości wykrycia takich działań jak:

 • Ataki bez użycia szkodliwego oprogramowania

 • Ataki wykorzystujące nieznane wcześniej narzędzia

 • Zaawansowane ataki trwające w Twojej infrastrukturze

 • Ataki wykorzystujące luki dnia zerowego

 • Aktywność cyberszpiegowska

 • Ataki bezplikowe

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób prawdziwe cyberbezpieczeństwo może wspomóc strategię ochrony w Twojej firmie, skontaktuj się z naszymi ekspertami.