Vulnerability & Patch Management

Kaspersky Vulnerability & Patch Management Rozbudowane funkcje zarządzania i ochrony infrastruktury IT

Cyberprzestępcy atakujący zasoby informatyczne firm wykorzystują luki w zabezpieczeniach systemów operacyjnych oraz popularnych aplikacji, takich jak Adobe Reader, Internet Explorer, Microsoft Office, Java i wielu innych.

Oprogramowanie Kaspersky Vulnerability & Patch Management zwiększa poziom bezpieczeństwa przez instalację odpowiednich poprawek i pomaga zoptymalizować środowisko robocze poprzez kontrolę oprogramowania i urządzeń korzystających z sieci oraz dystrybucję systemów operacyjnych i aplikacji. Stworzyliśmy je z myślą o skuteczniejszym zarządzaniu, w związku z czym zapewnia ono bardziej przejrzysty wgląd w firmową sieć informatyczną i automatyzuje szereg zadań związanych z bezpieczeństwem i administrowaniem. Nasze rozwiązanie pomaga chronić firmowe środowisko IT oraz zarządzać nim, a ponadto ułatwia pracę administratorów, zapewniając wiele możliwości działania za pomocą zintegrowanej konsoli zarządzania systemami i zabezpieczeniami.

  • Bardziej przejrzysty przegląd infrastruktury

   Dzięki funkcji automatycznego generowania list inwentarzowych sprzętu i oprogramowania wiesz dokładnie, jakie zasoby są w podłączone do sieci firmowej. Po zainstalowaniu nowej aplikacji lub podłączeniu nowego urządzenia oprogramowanie Kaspersky Vulnerability & Patch Management automatycznie wykrywa nowy zasób, zapewniając szczegółowy wgląd w składniki infrastruktury IT.

  • Zautomatyzowana analiza luk w zabezpieczeniach i zarządzanie poprawkami

   Cyberprzestępcy i twórcy szkodliwego oprogramowania atakujący firmowe systemy informatyczne coraz częściej wykorzystują luki w zabezpieczeniach systemów operacyjnych i aplikacji. Nasza technologia analizy znanych luk całkowicie automatyzuje proces ich wykrywania w sieci użytkownika, a także sortuje poszczególne zagrożenia według priorytetów. Użytkownik może następnie zarządzać dystrybucją poprawek w sposób scentralizowany. Dzięki automatyzacji i centralizacji tych podstawowych czynności nasze rozwiązanie skraca czas eliminacji luk oraz dodatkowo chroni sieć i przechowywane w niej cenne dane firmy przed zagrożeniami.

  • Łatwiejsze zarządzanie infrastrukturą IT

   Stworzone z myślą o sieciach opartych na systemach Windows oprogramowanie Kaspersky Vulnerability & Patch Management automatyzuje szeroką gamę funkcji administracyjnych, oszczędzając czas i zasoby użytkownika. Dzięki pojedynczej konsoli zarządzania wszystkimi funkcjami użytkownik zyskuje kontrolę nad zabezpieczeniami wszystkich punktów końcowych sieci firmowej bez konieczności przełączania się między różnymi interfejsami i panelami sterowania.

 • Analiza luk w zabezpieczeniach i zarządzanie poprawkami

  Cyberprzestępcy oraz twórcy szkodliwego oprogramowania mogą atakować sieci firmowe, wykorzystując luki w zabezpieczeniach systemów operacyjnych i aplikacji. Aby skutecznie bronić się przed tego rodzaju zagrożeniami, firmy muszą dbać o proaktywną identyfikację luk i instalować poprawki tak szybko, jak to możliwe.

  • Automatyczne wykrywanie luk i nadawanie im priorytetów

   Oprogramowanie Kaspersky Vulnerability & Patch Management skanuje całą sieć i identyfikuje luki w zabezpieczeniach aplikacji oraz systemów operacyjnych. Wykrytym lukom można automatycznie nadać priorytet, aby wiedzieć, które z nich wymagają natychmiastowej uwagi, a które można wyeliminować później.

  • Automatyczne zarządzanie poprawkami

   Po zidentyfikowaniu luk w zabezpieczeniach i nadaniu im priorytetów oprogramowanie Kaspersky Vulnerability & Patch Management automatycznie dystrybuuje wymagane poprawki i aktualizacje (zarówno dla produktów firmy Microsoft, jak i innych dostawców), zwiększając stabilność pracy systemów oraz poziom ich bezpieczeństwa*. W porównaniu z innymi produktami do zarządzania poprawkami nasze rozwiązanie rozprowadza je szybciej. Dzięki temu luki w zabezpieczeniach są eliminowane w krótszym czasie.

   Podczas dystrybuowania poprawek można monitorować stan ich instalacji dzięki specjalnym raportom informującym, czy zadanie zostało pomyślnie wykonane.

   * W teście rozwiązań do zarządzania poprawkami przeprowadzonym przez firmę AV-TEST GmbH oprogramowanie firmy Kaspersky okazało się lepsze od produktów konkurencyjnych pod względem skuteczności instalacji poprawek oraz funkcjonalności.

  • Zdalna instalacja poprawek

   Gdy wymagane jest dostarczenie poprawek do placówki zdalnej, jedna z lokalnych stacji roboczych może pełnić rolę agenta aktualizacji dla całej placówki, ograniczając w ten sposób natężenie ruchu w sieci. Dostęp zdalny pomaga w rozwiązywaniu problemów bez konieczności odwiedzania placówek zdalnych.


  Zarządzanie zasobami IT (sprzętem i oprogramowaniem)

  W przypadku braku przejrzystego przeglądu firmowego sprzętu i aplikacji działających w sieci zarządzanie systemami oraz ich ochrona mogą być niezwykle trudne. Pod tym względem rozwiązanie Kaspersky Vulnerability & Patch Management ułatwia zarządzanie systemami oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa infrastruktury IT.

  • Automatyczna lista inwentarzowa sprzętu

   Wszystkie urządzenia podłączane do sieci są automatycznie wykrywane i rejestrowane na liście inwentarzowej sprzętu wraz ze szczegółowymi informacjami na ich temat. Wykrywane są nawet urządzenia podłączane w trybie gościa, którym przyznawany jest dostęp do internetu bez narażania bezpieczeństwa firmowych systemów i danych.

  • Automatyczna inwentaryzacja oprogramowania

   Funkcja inwentaryzacji oprogramowania tworzy szczegółową listę programów działających w sieci. Dzięki niej można kontrolować wykorzystanie oprogramowania lub blokować uruchamianie nieautoryzowanych aplikacji. Lista inwentarzowa oprogramowania zawiera informacje na temat zakupionych licencji i dat ich wygaśnięcia, ułatwiając scentralizowane zamawianie licencji oraz monitorowanie cykli ich użytkowania.


  Dystrybucja oprogramowania

  Funkcje automatycznego przydzielania zasobów oraz kontrolowanego dostępu zdalnego i rozwiązywania problemów oszczędzają czas i zasoby potrzebne do konfiguracji nowych stacji roboczych lub wdrażania nowych aplikacji.

  • Dystrybucja i wdrażanie aplikacji

   Rozwiązanie Kaspersky Vulnerability & Patch Management wspomaga optymalizację dystrybucji oprogramowania, dzięki czemu proces jego wdrażania jest całkowicie przejrzysty dla użytkowników. Oprogramowanie można wdrażać na żądanie lub po godzinach pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku niektórych instalatorów można określić dodatkowe parametry w celu dostosowania instalowanego pakietu oprogramowania do potrzeb.

  • Zdalne rozwiązywanie problemów

   Za pomocą bezpiecznego, zdalnego połączenia z dowolnym komputerem stacjonarnym lub komputerem klienckim rozwiązanie Kaspersky Vulnerability & Patch Management pomaga w szybkim i sprawnym rozwiązywaniu problemów. Mechanizm autoryzacji blokuje dostęp zdalny niepowołanym użytkownikom, a funkcja rejestrowania wszystkich czynności wykonywanych podczas sesji zdalnych ułatwia monitorowanie użytkowników.

  • Optymalizacja ruchu w sieci

   Podczas wdrażania nowych lub zaktualizowanych programów w lokalizacji zdalnej jedna lokalna stacja robocza może działać jako agent aktualizacji dla całej placówki, zmniejszając obciążenie sieci.


  Wdrażanie systemów operacyjnych

  Aby zoptymalizować wdrażanie systemów operacyjnych oraz oszczędzić czas oprogramowanie Kaspersky Vulnerability & Patch Management automatyzuje i centralizuje proces tworzenia, przechowywania i klonowania zabezpieczonych obrazów systemowych.

  • Kontrola i wygoda

   Obrazy są przechowywane w specjalnym magazynie, a dostęp do nich jest możliwy w trakcie procesu instalowania i konfigurowania. Instalacja i konfiguracja obrazu klienckiej stacji roboczej może zostać wykonana za pomocą serwerów PXE (Preboot eXecution Environment) - które były wcześniej wykorzystywane w sieci - lub przy użyciu funkcji własnych oprogramowania Kaspersky Vulnerability & Patch Management. Dzięki sygnałom Wake-on-LAN wysyłanym do komputerów obrazy mogą być dystrybuowane automatycznie po godzinach pracy. Nasze rozwiązania obsługują interfejs UEFI.

  • Elastyczność

   Nowe funkcje zapewniają więcej możliwości w zakresie edycji obrazu systemu operacyjnego po jego utworzeniu. Użytkownik może:

   • uruchomić skrypt lub zainstalować dodatkowe oprogramowanie po zainstalowaniu systemu operacyjnego;
   • utworzyć rozruchowy nośnik pamięci flash za pomocą Środowiska preinstalacyjnego systemu Windows;
   • importować obrazy systemów operacyjnych z pakietów dystrybucyjnych w formacie WIM (Windows Imaging Format).

  Zarządzanie klasy korporacyjnej

  Oprogramowanie Kaspersky Vulnerability & Patch Management można skalować pod kątem obsługi dużych sieci informatycznych. Scentralizowany model zarządzania z funkcją kontroli dostępu w oparciu o role (RBAC) i obsługą popularnych systemów SIEM ułatwia zarządzanie skomplikowanymi środowiskami informatycznymi.

  • Zarządzanie scentralizowane

   Rozwiązanie Kaspersky Vulnerability & Patch Management zawiera program Kaspersky Security Center stanowiący pojedynczą i zunifikowaną konsolę zarządzania, która zapewnia przegląd wszystkich uruchomionych technologii zabezpieczeń firmy Kaspersky i umożliwia zarządzanie nimi. Program Kaspersky Security Center umożliwia zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń mobilnych, laptopów, komputerów stacjonarnych, serwerów, maszyn wirtualnych i nie tylko z poziomu wygodnej konsoli.

  • Podział obowiązków na podstawie roli

   Funkcja kontroli dostępu na podstawie roli (RBAC) umożliwia podział obowiązków związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami między kilku administratorów. Jeden z administratorów może np. zarządzać bezpieczeństwem stacji roboczych, drugi bezpieczeństwem urządzeń mobilnych danych, a trzeci wszystkimi funkcjami zarządzania systemami. Konsolę Kaspersky Security Center można łatwo dostosować do potrzeb, dzięki czemu poszczególni administratorzy mają dostęp do narzędzi i informacji potrzebnych im do wykonywania obowiązków.

  • Integracja z systemami SIEM*

   Z uwagi na fakt, że systemy zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa informatycznego (SIEM) mogą umożliwić dużym firmom monitorowanie zasobów w czasie rzeczywistym, nasze rozwiązania obsługują dwa najpopularniejsze produkty - HP ArcSight i IBM QRadar.

   * Funkcja kontroli dostępu na podstawie roli i obsługa systemów SIEM są dostępne wyłącznie w ramach pakietów Kaspersky Endpoint Security for Business | Advanced, Kaspersky Total Security for Business i Kaspersky Vulnerability & Patch Management.

Jak kupić

Aplikacja Kaspersky Vulnerability & Patch Management jest dostępna jako rozwiązanie ukierunkowane – do wykrywania luk w zabezpieczeniach aplikacji oraz systemów operacyjnych. Ten produkt dostępny jest także jako dodatek do rozwiązania Kaspersky Endpoint Security for Business Select.

Aplikacja Kaspersky Vulnerability & Patch Management wchodzi w skład:

INFORMACJE TECHNICZNE
APLIKACJE W PAKIECIE

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojej firmy?