Zaawansowana ochrona i analiza zagrożeń

Łagodzenie ryzyka w erze cyfrowej transformacji

Cyfrowa transformacja to klucz do pomyślnej przyszłości dużych organizacji i organów rządowych. Jednak wiąże się ona nie tylko z wieloma korzyściami — ochrona tak mocno zdigitalizowanej infrastruktury stwarza zupełnie nowe wyzwania. Nasze wszechstronne rozwiązanie Threat Management and Defense dostosowuje się do wymagań danej organizacji i formy, w jakiej zapewniane jest bezpieczeństwo informacji, umożliwiając utworzenie ujednoliconej, kompletnej ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami i unikatowymi atakami ukierunkowanymi.

Kaspersky Threat Management and Defense to unikatowe połączenie czołowych technologii i usług, które pomaga w implementacji strategii bezpieczeństwa adaptacyjnego. Dzięki niemu działy odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogą zapobiegać większości ataków, sprawnie wykrywać unikatowe nowe zagrożenia, reagować na incydenty w czasie rzeczywistym oraz przewidywać przyszłe zagrożenia.


 • ZAPOBIEGANIE - zmniejszanie ryzyka związanego z zaawansowanymi zagrożeniami

  Wzmocnij swoje systemy przy użyciu zintegrowanych rozwiązań i narzędzi bezpieczeństwa.
  Zadbaj o to, aby pracownicy — również działu bezpieczeństwa — znali bieżące trendy w zagrożeniach i bezpieczeństwie IT.

 • WYKRYWANIE – identyfikowanie aktywności, które mogłyby oznaczać atak ukierunkowany

  Odkryj istniejące luki w bezpieczeństwie i próby przeniknięcia do firmowej sieci.
  Zapewnij sobie wiarygodne informacje odnośnie incydentu bezpieczeństwa, oceń jego powagę i ustaw priorytet działań w ramach reakcji.

 • REAGOWANIE – zamykanie luk w ochronie i analiza ataków

  Podejmij natychmiastowe działania w celu łagodzenia konsekwencji trwającego ataku.
  Przeprowadź analizę obejmującą kryminalistykę na głębszym poziomie.

 • PRZEWIDYWANIE – gdzie i w jaki sposób mogą pojawić się nowe ataki ukierunkowane

  Oceń potencjalne luki w bezpieczeństwie w całej sieci korporacyjnej.
  Zwiększ poziom bezpieczeństwa dzięki analizie zagrożeń i chroń się przed przyszłymi zagrożeniami.

Branże

Rozwiązanie spełnia wymagania w zakresie ochrony bez względu na ograniczenia firm.

Wykorzystywane technologie

 • Wszechstronna strategia cyberbezpieczeństwa w erze cyfrowej

  Wdrażanie podejścia bezpieczeństwa adaptacyjnego znacząco zmniejsza ryzyko ataków i ewentualne szkody. Większość zagrożeń można zidentyfikować dzięki technologiom analitycznym i zapobiegawczym; pozostałe są wykrywane i unieszkodliwiane znacznie szybciej niż w tradycyjnym podejściu do ochrony. Rozwiązanie Threat Management and Defense od Kaspersky umożliwia utworzenie i zaimplementowanie własnego modelu cyberbezpieczeństwa adaptacyjnego.

 • Centrum operacji bezpieczeństwa wspierane przez analizę zagrożeń

  Rola centrum operacji bezpieczeństwa (SOC) nie ogranicza się wyłącznie do identyfikowania zaawansowanych zagrożeń. SOC dostarcza także pełen cykl ochrony przed atakami ukierunkowanymi: od przeciwdziałania i wykrywania po reakcję, eliminowanie luk i przewidywanie możliwych zagrożeń. Produkt Threat Management and Defense od firmy Kaspersky oferuje cały arsenał technologii i usług bezpieczeństwa, które wspierają ten cykl na każdym jego etapie, wspomagając działanie SOC.

 • Adaptacyjna struktura ochrony

  Celem funkcji przewidywania i prewencji jest zatrzymanie incydentu, zanim przekształci się on w zdarzenie; z kolei funkcje wykrywania i reagowania są odpowiedzialne za wykrycie i leczenie po zdarzeniu. W takim paradygmacie każdy kolejny etap wymaga zużycia na reakcję coraz większej ilości zasobów. Niestety bezpieczeństwo zbyt często nie jest wystarczająco dobrze finansowane. Ochrona musi mieć wysoki priorytet i musi być odpowiednio doinwestowana, aby pomyślnie spełniała swoje zadania i zapewniała szybki czas powrotu po incydencie.

24/7

Pomoc techniczna na najwyższym poziomie i profesjonalne usługi

Profesjonalna pomoc dostępna zawsze, kiedy jej potrzebujesz. Dostępna w ponad 200 krajach, 34 biurach na całym świecie, 24/7/365. Skorzystaj z naszych pakietów pomocy technicznej na najwyższym poziomie lub skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby mieć pewność, że maksymalnie wykorzystujesz swoją ochronę od Kaspersky.

Ryzyko

Ataki ukierunkowane, także te najbardziej skomplikowane (APT), stanowią jedno z największych zagrożeń dla firm. Jednak chociaż zagrożenia – a także stosowane przez cyberprzestępców techniki – nieustannie ewoluują, wiele firm nadal chroni się przed współczesnymi zagrożeniami przy użyciu przestarzałych technologii. W ten sposób narażają się one na:

 • trudne do przewidzenia efekty pomyślnie zhakowanego systemu,

 • koszty pośrednie i bezpośrednie rzędu nawet 1 mln dol. po jednym incydencie,

 • brak możliwości reakcji i rozeznania w odniesieniu do współczesnego krajobrazu zagrożeń,

 • ataki z ukrycia: niemożliwą do wykrycia manipulację danymi i procesami biznesowymi,

 • brak przejrzystego obrazu sieci korporacyjnej i problemy natury informatycznej,

 • niski zwrot z inwestycji w tradycyjne rozwiązania bezpieczeństwa.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób prawdziwe cyberbezpieczeństwo może wspomóc strategię ochrony w Twojej firmie, skontaktuj się z naszymi ekspertami.