W odpowiedzi na nieustannie rosnącą ilość szkodliwego oprogramowania w Sieci, Kaspersky zapoczątkował program mający na celu stworzenie bazy wiedzy, zawierającej zaufane aplikacje.

Zarówno użytkownicy, jak i dostawcy oprogramowania doświadczają niedogodności kiedy nieszkodliwe aplikacje są błędnie klasyfikowane przez oprogramowanie antywirusowe jako niebezpieczne (tak zwane "fałszywe alarmy"). Baza danych Kaspersky White List stanowi rozwiązanie tego problemu.

Cele programu

  • Redukcja ryzyka, że oprogramowanie Partnera zostanie błędnie sklasyfikowane jako szkodliwe (zmniejszenie liczby fałszywych alarmów);
  • Zapewnienie komfortu użytkownikom pobierającym i użytkującym oprogramowanie Partnera oraz Kaspersky;
  • Zmniejszenie obciążenia usługi pomocy technicznej, zarówno po stronie Partnera jak i Kaspersky.

Korzyści

  • Gwarancja kompatybilności z aktualnymi wersjami ochrony antywirusowej oferowanej przez Kaspersky;
  • Zmniejszenie liczby fałszywych alarmów generowanych przez produkty antywirusowe w przypadku niestandardowego działania oprogramowania Partnera;
  • Niezależna ekspertyza oprogramowania przeprowadzana przez firmę Kaspersky - lidera w dziedzinie ochrony antywirusowej i bezpieczeństwa informacji;
  • Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne.