O produkcie

Coraz trudniej jest zapobiegać incydentom związanym z bezpieczeństwem informacji. Jednak mimo że nie zawsze możliwe jest powstrzymanie ataku przed pokonaniem przez niego zabezpieczeń, z całą pewnością można ograniczyć potencjalne szkody oraz możliwość rozprzestrzeniania się. Nasze globalne doświadczenie może pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z incydentami bezpieczeństwa.


 • Reakcja na incydent

  Przeprowadzanie całego cyklu badania incydentu w celu całkowitego wyeliminowania zagrożenia dla organizacji.

 • Kryminalistyka cyfrowa

  Analiza śladów cyfrowych związanych z cyberincydentem, zebrana w postaci wszechstronnego raportu zawierającego wszelkie informacje na jego temat.

 • Analiza szkodliwego oprogramowania

  Dostarczająca pełny obraz zachowania i celów szkodliwego oprogramowania.

Branże

Rozwiązanie spełnia wymagania w zakresie ochrony bez względu na ograniczenia firm.

Studia przypadków

Wykorzystywane technologie

 • Szybszy powrót do działania po ataku

  Aby zmniejszyć konsekwencje wystąpienia incydentu i koszty naprawy wyrządzonych przez niego szkód, kluczowa jest szybkość w działaniu. Opanowanie wiedzy, która umożliwi podjęcie szybkich, zdecydowanych kroków może być wyzwaniem – niewiele organizacji dysponuje wystarczającymi zasobami wewnętrznymi, aby zatrzymać zaawansowany atak. Nasi specjaliści mają duże doświadczenie praktyczne w zwalczaniu cyberzagrożeń, dzięki czemu są gotowi podjąć szybką i konkretną reakcję.

 • Uzyskanie szczegółowych informacji na temat próbki określonego szkodliwego programu

  Analiza szkodliwego oprogramowania pozwala na dokładne zrozumienie zachowania określonego szkodliwego programu i atakowanych przez niego celów. Eksperci z Kaspersky przeprowadzają dokładną analizę dostarczonej próbki szkodliwego programu, tworząc szczegółowy raport zawierający: cechy charakterystyczne próbki, szczegółowy opis szkodliwego programu oraz scenariusz naprawczy.

 • Poznanie przyczyn, źródeł i skutków incydentu

  Celem kryminalistyki cyfrowej jest uzyskanie dokładnych informacji na temat bieżącej sytuacji poprzez zebranie dowodów, w tym obrazów dysku twardego, zrzutów pamięci i śladów w sieci. W rezultacie powstaje szczegółowa rekonstrukcja wydarzeń chronologicznych występujących w ramach incydentu oraz jego logika, które ujawniają prawdziwe przyczyny zdarzenia. Eksperci z Kaspersky analizują oznaki incydentu, identyfikują kod binarny szkodliwego programu (jeśli jest dostępny) oraz przeprowadzają analizę programu, tworząc szczegółowy raport zawierający wskazówki dotyczące działań naprawczych.

Ryzyko

Nad zabezpieczeniem każdego elementu sieci ciężko pracuje wielu specjalistów, a mimo to tylko jedna luka może być jak otwarte drzwi dla cyberprzestępców, którzy chcą przejąć kontrolę nad firmowymi systemami informatycznymi. Nikt nie jest całkowicie bezpieczny: bez względu na to, jak skutecznych używasz mechanizmów zabezpieczających, możesz stać się ofiarą.

 • Utracone możliwości biznesowe

 • Negatywny rozgłos

 • Kosztowny czas przestoju

 • Dotkliwe sankcje i grzywny

 • Wyższe składki ubezpieczeniowe

 • Obniżona ocena kredytowa

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób prawdziwe cyberbezpieczeństwo może wspomóc strategię ochrony w Twojej firmie, skontaktuj się z naszymi ekspertami.