Kaspersky Security Center

Kaspersky Security Center

Kaspersky Security Center ułatwia zarządzanie bezpieczeństwem i systemami IT. W pełni skalowalna konsola idealnie nadaje się dla rozwijających się firm, których potrzeby w zakresie bezpieczeństwa ulegają ciągłym zmianom: ułatwia nie tylko zarządzanie złożonymi systemami i bezpieczeństwem, ale także rozdzielenie obowiązków między administratorów. Wszystko to odbywa się z poziomu ujednoliconej konsoli zarządzającej, która jest również dostępna w postaci webowej. Kaspersky Security Center to:

 • wszechstronna konsola administracyjna z dodatkowym elastycznym interfejsem webowym dostępnym z dowolnego miejsca – za pośrednictwem dowolnego urządzenia stacjonarnego lub mobilnego,
 • łatwość zarządzania, które pozwala na przeglądanie i administrowanie zabezpieczeniami w środowisku korporacyjnym — w chmurze, na maszynach fizycznych i wirtualnych oraz na urządzeniach przenośnych,
 • łatwe wdrażanie i zarządzanie zabezpieczeniami dzięki gotowym do użycia ujednoliconym politykom.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz setkami czy tysiącami stacji roboczych, w infrastrukturze scentralizowanej czy rozproszonej (lub oba przypadki), Kaspersky Security Center ułatwia instalację, konfigurację i zarządzanie naszymi kompleksowymi technologiami zabezpieczającymi. Ułatwia skalowanie oraz aktywowanie nowych narzędzi i funkcji na miarę potrzeb zmieniającej się firmy.

 • Automatyzuje wzmacnianie bezpieczeństwa IT i pozwala uzyskać pełen obraz

  Duża różnorodność platform, urządzeń, oprogramowania i aplikacji utrudnia życie menedżerom ds. bezpieczeństwa IT. Mimo że złożoność infrastruktury sprawia, że zapewnienie bezpieczeństwa jest trudniejsze, jednak nie można z niego zrezygnować.

  Wykrywanie sprzętu, inwentaryzacja oprogramowania i łatanie luk w zabezpieczeniach na czas wymagają nakładu pracy i czasu.

  Rozwiązanie Kaspersky Security Center upraszcza te wyzwania. Do zarządzania fizycznymi, wirtualnymi i chmurowymi punktami końcowymi, urządzeniami mobilnymi i systemami wbudowanymi służy jedna konsola, co zwiększa efektywność i zmniejsza całkowity koszt posiadania.

  • Przejmij kontrolę nad aktywami, obniż koszty

   Rozwiązanie Kaspersky Security Center umożliwia pełną widoczność sprzętu i oprogramowania działającego w sieci. Oszczędzaj na kosztach licencjonowania, centralnie monitorując i przydzielając użytkownikom odpowiednie prawa. Zautomatyzowane wykrywanie urządzeń, odnajdywanie sprzętu i raporty zawierające spis oprogramowania pomagają zoptymalizować zasoby. Dzięki rozwiązaniu Kaspersky Security Center łatwej jest śledzić i kontrolować licencje oprogramowania i zasoby sprzętowe.

  • Identyfikuj luki w zabezpieczeniach i zarządzaj nimi

   Administrowanie funkcjami zarządzania lukami i instalacją łat odbywa się za pośrednictwem rozwiązania Kaspersky Security Center. Funkcje te identyfikują potencjalne punkty wejścia złośliwych programów do sieci, wykrywając luki w aplikacjach i systemach operacyjnych, a także blokują je, zanim złośliwe oprogramowanie wyrządzi jakiekolwiek szkody.

   Zautomatyzowane wyszukiwanie luk w zabezpieczeniach odbywa się w czasie rzeczywistym i wykorzystuje analizę w chmurze, dzięki czemu instalacja krytycznych łat odbywa się na bieżąco bez wpływu na systemy i użytkowników. Dzięki obsłudze ponad 150 aplikacji funkcja monitorowania luk w rozwiązaniu Kaspersky Security Center zapewnia kompleksową ochronę najczęściej wykorzystywanym aplikacjom biznesowym. Po wykryciu luki otrzymują odpowiedni priorytet, a jako pierwsze są eliminowane te, które stwarzają największe zagrożenie.

  • Zautomatyzuj ograniczanie ryzyka

   Łaty są pobierane, dystrybuowane i instalowane automatycznie na urządzeniu fizycznym, wirtualnym lub opartym na chmurze. Zoptymalizowane algorytmy aktualizacji od firmy Microsoft zmniejszają ruch sieciowy i zajmują mniej miejsca na dysku.

   Monitoruj stan instalacji łat oraz otrzymuj raporty o postępie i skuteczności instalacji poprawek dla aplikacji innych firm.

  Usprawnij rutynowe zadania

  Rozwiązanie Kaspersky Security Center zawiera szeroką gamę funkcji służących do zarządzania systemami IT, które ułatwiają rutynowe zadania IT w sieciach niejednorodnych.

  Rozbudowa architektura rozwiązania Kaspersky Security Center obejmuje wtyczki do zarządzania produktami ochronnymi dla każdej platformy. W przypadku udostępnienia nowego (lub zaktualizowanego) produktu zabezpieczającego odpowiednie rozszerzenie może zostać zainstalowane w Kaspersky Security Center bez konieczności ponownej instalacji konsoli czy jej łatania. Dystrybucję i instalację oprogramowania na punkcie końcowym można łatwo przeprowadzić za pomocą narzędzi dostępnych w kliencie Kaspersky Security Center. Ponadto rozwiązanie oferuje przydzielanie dostępu w oparciu o role oraz zintegrowane pulpity nawigacyjne, tak aby każdy administrator mógł uzyskać dostęp tylko do tych narzędzi i danych, które są związane z jego obowiązkami.

  • Łatwa skalowalność

   Skalowanie odbywa się bez konieczności zmiany początkowej konfiguracji. Za pomocą pojedynczej instalacji serwera Kaspersky Security Center można zarządzać do 100 000 fizycznych, wirtualnych i chmurowych punktów końcowych. Jeden agent aktualizacji może obsłużyć do 10 000 hostów. Schematy oparte na hierarchii master-slave można również tworzyć dla wielu serwerów, gdzie role i prawa związane z serwerem głównym są dziedziczone przez każdy serwer podrzędny, a serwer główny panuje nad każdym hostem zarządzanym przez każdy serwer podrzędny.

  • Zabezpiecz swoje dane

   Zarządzane centralnie funkcje szyfrowania stanowią dodatkową warstwę ochronną, która zapobiega utracie danych w przypadku kradzieży urządzenia lub ataku złośliwego oprogramowania. Rozwiązanie Kaspersky Security Center umożliwia administratorom centralne włączanie i wyłączanie funkcji FileVault w systemie macOS®, szyfrowania urządzeń przenośnych, modułu Kaspersky Encryption i Microsoft BitLocker® w systemie Microsoft® Windows®. Produkt monitoruje również stan zaszyfrowanych urządzeń, informuje o zablokowanym dostępie do zaszyfrowanych plików i tworzy kopię zapasową kluczy szyfrowania, umożliwiając przywrócenie danych dostępowych.

  • Optymalizacja zdalnej pomocy technicznej

   Ulepszone funkcje zdalnego rozwiązywania problemów i pomocy technicznej skracają czas reakcji i zwiększają skuteczność. Rozwiązanie Kaspersky Security Center umożliwia nawiązywanie połączenia z komputerami klienckimi/zdalnymi zarządzanymi poprzez protokół RDP, ułatwiając diagnostykę i rozwiązywanie problemów z dowolnym oprogramowaniem.

  • Bezproblemowa instalacja w biurach zdalnych

   Konfigurowanie nowych stacji roboczych w oddziałach może być wykonywane zdalnie i automatycznie. Można również zainstalować i zaplanować automatyczną instalację nowych aplikacji poza godzinami pracy. Umożliwia to tworzenie, przechowywanie i instalację obrazów systemowych z jednego miejsca — co idealnie przydaje się na przykład podczas migracji do systemu Microsoft® Windows® 10.

  • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi z różnymi systemami

   Rozwiązanie Kaspersky Security Center umożliwia zarządzanie firmowymi i prywatnymi urządzeniami mobilnymi z poziomu jednej konsoli. Pracownicy mogą bezpiecznie korzystać z urządzeń przenośnych podczas pracy poza biurem, nie narażając bezpieczeństwa.

  • Bezpieczna praca mobilna

   Kaspersky Security Center umożliwia zarządzanie zabezpieczeniami na urządzeniach przenośnych w czasie rzeczywistym oraz oferuje pełen obraz stanu ochrony dzięki inteligentnym wskaźnikom poziomu ochrony. Oddziel dane korporacyjne i osobiste na urządzeniach użytkowników – w tym na urządzeniach gościa – oraz wymuś stosowanie haseł i/lub szyfrowanie danych firmowych, zapobiegając wyciekowi w przypadku kradzieży lub zgubienia urządzenia.

  • Obsługa urządzeń należących do pracowników

   Jeśli w firmie stosowany jest model BYOD, Kaspersky Security Center udostępnia łatwe w użyciu kreatory zarządzania umożliwiające zdalne wdrażanie ochrony (OTA) i konsol rejestracyjnych (Samsung KNOX).

  • Portal samoobsługowy zmniejsza obciążenie administratorów

   W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia mobilnego administrator może aktywować moduł ochrony karty SIM, blokadę zdalną, a także opcję wymazywania danych i lokalizacji urządzenia, np. za pośrednictwem portalu samoobsługowego, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi do danych firmowych.

  Widoczność i kontrola

  Kaspersky Security Center oferuje konsolę, która ułatwia zarządzanie i zabezpieczanie wszystkich urządzeń — fizycznych, wirtualnych i mobilnych.

  • Konsola zarządzania bezpieczeństwem SaaS

   Dzięki naszej konsoli Kaspersky Security Center Cloud z łatwością możesz zdalnie zarządzać najważniejszymi funkcjami bezpieczeństwa. Serwer zarządzania zainstalowany jest w chmurze Azure, dzięki czemu nie musisz już poświęcać czasu ani zasobów na wdrażanie i serwisowanie serwera, lecz możesz zlecić te zadania firmie Kaspersky. Teraz ochroną stacji roboczych z systemem Windows, Mac i Linux z Kaspersky Endpoint Security for Business Select możesz zarządzać bezpośrednio poprzez konsolę chmurową.

   Najważniejsze cechy rozwiązania:

   • Scentralizowane wykrywanie i instalacja punktów końcowych
   • Obsługa punktów dystrybucji
   • Hierarchia serwera obsługuje migrację – np. przeniesienie serwera głównego do chmury przy utrzymaniu serwera podrzędnego lokalnie
   • Kreator migracji
   • Obsługa aż do 10 000 węzłów, dzięki czemu jest odpowiednie dla firm dowolnego rozmiaru, w tym korporacji

   Istniejące opcje zarządzania, takie jak konsola MMC i konsola sieciowa, nadal są dostępne.

  • Rozszerzona konsola sieciowa dla zarządzania lokalnego

   Zarządzanie funkcjami zaawansowanych warstw ochronnych – Kaspersky Vulnerability and Patch Management, Encryption and Remote Desktop Management – jest teraz możliwe za pośrednictwem konsoli sieciowej dla Kaspersky Enterprise Security for Windows, Kaspersky Enterprise Security for Mac i Kaspersky Security for Windows Server.

   Obsługiwane są również nowe produkty — Kaspersky Sandbox i Kaspersky EDR Optimum, jak również najnowsza wersja Kaspersky Embedded Systems Security.

  • Zapewnienia integralność systemu i natychmiastową reakcję na zagrożenia

   Rozwiązanie Kaspersky Security Center umożliwia monitorowanie wszelkich zmian w najważniejszych elementach zasobów, takich jak serwery sieciowe i bankomaty, oraz natychmiastowe reagowanie na naruszenie ich integralności. Monitor integralności systemu informuje o zdarzeniach, co umożliwia monitorowanie nie tylko systemu plików na urządzeniu (monitorowanie integralności plików), ale także jego rejestru, stanu zapory sieciowej i stanu podłączonego sprzętu.

  • Łatwe zarządzanie zabezpieczeniami dla wszystkich urządzeń

   Instalacja, konfiguracja i zarządzanie politykami zabezpieczeń dla wszystkich urządzeń na wszystkich platformach odbywa się z poziomu pojedynczej konsoli, zapewniając lepszą widoczność przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości zarządzania i kontroli.

  • Zapobieganie atakom z sieci publicznych

   Niezaufane publiczne sieci Wi-Fi narażają urządzenia i sieć firmową na ataki. Tworząc listę zaufanych sieci dla osób pracujących poza biurem, można zezwolić im na dostęp do zaufanych sieci Wi-Fi i zablokować możliwość łączenia się z innymi sieciami, bez uszczerbku na mobilności i produktywności.

  • Uproszczenie zarządzania zaporą sieciową

   W systemach operacyjnych Linux i Windows możesz skonfigurować ustawienia zapory sieciowej i zarządzać nimi. Rozwiązanie Kaspersky Security Center umożliwia wymuszenie stosowania zasad korzystania z sieci na wszystkich punktach końcowych.

  • Minimalizacja ryzyka i poprawa efektywności pracowników

   Definiuj i kontroluj urządzenia oraz aplikacje, które mogą uzyskiwać dostęp do sieci, a także sposób ich używania, aby zapewnić firmie ochronę przed złośliwym oprogramowaniem. Decyduj, do których urządzeń, aplikacji i witryn pracownicy mogą uzyskać dostęp.

  • Natychmiastowe uruchamianie skutecznej ochrony w środowiskach chmurowych

   Integracja konsoli zarządzającej z środowiskiem chmurowym Amazon Web Services zapewnia pełną widoczność i kontrolę nad wdrożonymi w chmurze instancjami rozwiązań Kaspersky Endpoint Security for Linux i Kaspersky Security for Windows Server.

   Wdrożenie rozwiązania Kaspersky Security Center na instancji Amazon EC2 umożliwia zarządzanie ochroną środowiska. Można również subskrybować jeden z obrazów AMI dostępny na portalu AWS Marketplace, aby odebrać instancję z gotowym do użycia Kaspersky Security Center (rozwiązanie będzie zainstalowane domyślnie).

   Inne chmury publiczne również mogą zostać użyte w standardowy sposób.

  • Zoptymalizowane aktualizacje i ruch

   Nowy mechanizm aktualizacji sygnatur 20-krotnie zmniejsza ilość ruchu wykorzystywanego podczas aktualizacji między serwerem Kaspersky Security Center a agentami.

   Większą optymalizację ilości ruchu można osiągnąć, wykorzystując zdalny punkt końcowy jako agenta aktualizacji — teraz w środowiskach zdalnych każdy agent aktualizacji może pełnić rolę serwera proxy rozwiązania Kaspersky Security Network.

   Pozwala to zmniejszyć obciążenie kanałów komunikacji, co z kolei przyczynia się do zwiększenia przepustowości dla innych zadań.

  • Najlepsze praktyki audytowe

   Ulepszenia w realizacji audytu wszystkich aplikacjach punktów końcowych umożliwiają administratorom śledzenie zmian i cofanie stanu do poprzedniej polityki. Możesz porównać dwie polityki stosowane w odniesieniu do pojedynczej zarządzanej aplikacji i otrzymać raport zawierający informacje, które ustawienia polityki są takie same. Jest to szczególnie przydatne, jeśli na przykład różni administratorzy pracujący w odległych biurach utworzyli zasady dla pojedynczej aplikacji zarządzanej lub jeśli jedna zasada najwyższego poziomu została odziedziczona przez wszystkie lokalne biura i zmodyfikowana dla każdego z nich.

  Jak uzyskać oprogramowanie Kaspersky Security Center

  Program Kaspersky Security Center jest dostępny w ramach każdego z poniższych produktów:

 • Najnowsze kompletne wymagania znajdują się w bazie wiedzy firmy Kaspersky.

  Należy pamiętać, że wymagania dotyczące pamięci RAM i procesora dla serwera administracyjnego, konsoli administracyjnej i agenta sieciowego są wymaganiami minimalnymi do instalacji tych składników. Zaleca się instalację tych składników na komputerach z większą ilością pamięci RAM i szybszym procesorem.

  Serwer administracyjny

  • Wymagania sprzętowe

   • Procesor: 1 GHz lub szybszy (co najmniej 1,4 GHz w przypadku 64-bitowej wersji systemu operacyjnego)
   • 4 GB pamięci RAM
   • 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym. Dodatkowo 100 GB dla modułu zarządzania lukami i poprawkami (jeśli używany).
  • Wymagania programowe

   • Microsoft Windows 7/8/8.1/10
   • Windows Small Business Server 2008/2011
   • Microsoft Windows Server 2008/2008 R2/2012/2016/
   • Microsoft Windows Storage Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016

  Konsola internetowa

  • Wymagania sprzętowe i programowe

   Konsola internetowa Kaspersky Security Center 11 jest zarządzana z poziomu przeglądarki internetowej (Google Chrome 60 lub nowsza). Wymagania sprzętowe i programowe są identyczne jak wymagania używanej przeglądarki internetowej.

  Agent sieciowy

  W przypadku komputerów, w których jest zainstalowany agent sieciowy obowiązują następujące wymagania minimalne:

  • Wymagania sprzętowe

   • Procesor: 1 GHz lub szybszy (co najmniej 1,4 GHz w przypadku 64-bitowej wersji systemu operacyjnego)
   • RAM: 512 MB
   • Wolne miejsce na dysku: 1 GB
  • Obsługiwane systemy operacyjne

   • Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 / POSReady 7 / Standard 7/ 8/ 8.1
   • Microsoft Windows XP SP3/7/8/8.1/10
   • Windows Essential Business Server 2008
   • Windows Small Business Server 2008/2011
   • Microsoft Windows Home Server 2011 64-bit.
   • Microsoft Windows MultiPoint Server 2011
   • Microsoft Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
   • Microsoft Windows Storage Server 2008 R2/2012/2012 R2
   • Debian GNU / Linux 7.x/8.х/9.х
   • Ubuntu Server/Desktop 14.04/16.04/18.04
   • CentOS 6.x/7.0 64-bit.
   • Red Hat Enterprise Linux Server 6.x/7.x
   • SUSE Linux Enterprise Server/Desktop 12
   • OS X 10.10 – 10.14
Wchodzi w skład:

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojej firmy?